Udostępnianie Plików

Dowiedz się, jak dzielić się plikami z przyjaciółmi i rodziną lub anonimowo, bez pośrednika.

Udostępnianie Plików

Firefox Send

Firefox Send Send wykorzystuje szyfrowanie typu od-początku-do-końca w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych od momentu udostępnienia do momentu otwarcia twojego pliku. Oferuje również ustawienia bezpieczeństwa, które można ustawić. Możesz wybrać, kiedy ma wygasnąć link do pliku, liczbę maksymalnych pobrań pliku oraz to, czy dodać opcjonalne hasło w celu zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa.


OnionShare

OnionShare OnionShare jest narzędziem open source, które pozwala bezpiecznie i anonimowo udostępniać plik dowolnej wielkości. Działa poprzez uruchomienie serwera WWW, czyniąc go dostępnym jako usługa cebulowa Tora i generowanie niemożliwego do odgadnięcia adresu URL, aby uzyskać dostęp i pobrać pliki.


Magic Wormhole

Magic Wormhole Przenieś rzeczy z jednego komputera do drugiego, bezpiecznie. Pakiet ten zawiera bibliotekę i narzędzie wiersza poleceń o nazwie wormhole, który umożliwia przesyłanie plików i katalogów o dowolnym rozmiarze (lub krótkich fragmentów tekstu) z jednego komputera na drugi.


Warte Wspomnienia